08/09/2016
กิ่วแม่ปาน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน ความสวยงามที่พลาดไม่ได้

กิ่วแม่ปาน นั้นอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 42 ก่อนถึงยอดดอยอินทนนท์ เป็นเส้นทางเดินเท้าที่มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และต้องมีมัคคุเทศก์นำทางทุกครั้ง ค่าบริการก็เพียงคนละ 200 บาท ด้วยความสูงที่ทำให้อากาศหนาวเย็นตลอดปีทำให้พืชพรรณมีมากมาย มีระบบนิเวศขั้นสุดที่มีความหลากหลายทาง