13/10/2016
ถนนคนเดินวัฒนธรรม

ช๊อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง

อีกหนึ่งถนนคนเดินของจังหวัดลำปางที่เน้นความเป็นวัฒนธรรม และถูกตั้งชื่อให้กับถนนคนเดินแห่งนี้ว่า ถนนคนเดินวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นให้มีทุกวันศุกร์บนถนนวังเหนือ พื้นที่เขตอนุรักษ์วัฒนธรรมของเทศบาลลำปาง