ทำอย่างไร ? เมื่อผ่อนรถไม่ไหว !

28/12/2016
ผ่อนรถ

ทำอย่างไร ? เมื่อผ่อนรถไม่ไหว !

สำคัญคนที่เริ่มรู้ตัวเองแล้วว่า ตอนนี้กำลังประสบปัญหาและไม่สามารถมีกำลังในการแบกรับหนี้สิน ผ่อนรถ ต่อไปได้ไหวแล้ว ก็ควรจะมีการเตรียมตัววางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเตรียมแก้ไขปัญหาไม่ให้รถโดนยึด