บูชาเสาอินทขิล

21/07/2016

รถเช่าเชียงใหม่พาไป บูชาเสาอินทขิล

ประเพณี บูชาเสาอินทขิล หรือบูชาเสาหลักเมืองนั้น ชาวเชียงใหม่เชื่อกันว่าเสาหลักเมืองเป็นเสาที่ช่วยสร้างความมั่นคงอยู่ดีกินดี ในทุกๆปีจึงต้องจัดพิธีสักการระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาที่จัดงานคือปลายเดือนแปดต่อไปเดือนเก้า หรือราวๆเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปีครับ