07/05/2016
ปาย

7 สถานที่น่าท่องเที่ยวเมือง ปาย

สวัสดีครับ วันนี้ จะพาทุกท่านท่องเที่ยวเมืองปายเมืองแห่งมนตราที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดนะครับ เมือง ปาย นี้เป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งแต่ก็เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายสถานที่มาก ไม่ว่าจะเป็นสะพานประวัติศาสตร์ หรือ น้ำตก