พระธาตุดอยสุเทพ

26/07/2016
ดอยสุเทพ

รถเช่าเชียงใหม่มุ่งไป พระธาตุดอยสุเทพ

น่นอนว่า signature ของจังหวัดเชียงใหม่ คงไม่มีใครไม่รู้จักวัด พระธาตุดอยสุเทพ อย่างแน่นอน วัดคู่บุญของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของตัวเมืองเชียงใหม่ รถเช่าเชียงใหม่ บริการให้ทุกท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพได้อย่างสะดวกสบาย เส้นทางเดินทางก็เป็นถนนสายหลักคือสาย