วัดพระธาตุดอยสุเทพ

01/04/2016

แกะรอยประวัติศาสตร์ ดอยสุเทพ กับรถเช่าเชียงใหม่

เดินทางด้วยรถเช่าเชียงใหม่แกะรอยประวัติศาสตร์วัดพระธาตุ ดอยสุเทพ คราวนี้จะนำคุณย้อนเส้นทางในการก่อตั้งวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนากษัตริย์พระองค์ที่ 6