10/12/2016
รถหาย

4 วิธีติดตามรถหายเห็นผลทันตา ได้รถคืนแน่นอน !

ถึงแม้ว่าประเทศไทยของเราจะไม่อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการโจรกรรม ( รถหาย )กันสูงติดอันดับโลก แต่จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผย“ตัวเลขการการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายใน 5 ปีย้อนหลังเฉลี่ยแล้วมีมากถึง 15,000 – 9,000 คัน และมีโอกาสเพียง 10 เปอร์เซ็น เท่านั้นที่จะได้รับกลับคืนมา”